Támogatás

Magyarország Kormányának célja a munkavállalók foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása vállalkozások versenyképességének növelése érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az egész életen át tartó tanulásban való részvétel ösztönzését és támogatását,amely elengedhetetlen a munkaerő versenyképességéhez és a társadalmi és gazdasági változásokhoz való folyamatos alkalmazkodáshoz,melynek jelentőségét, hasznosságát felismerve pályázati kérelem került benyújtásra, mely alapján Támogatást nyert el a Lime Creative Kft a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program forrásaiból.

Projekt azonosító száma: VEKOP-8.5.3-17-2018-00106

A projekt címe:  Lime Creative Kft. munkahelyi képzése Budapesten

A szerződött támogatás összege: 6 270 690.- Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tényleges befejezési dátuma: 2021.02.25.

A projekt tartalmának bemutatása:

Az Lime Creative Kft. oktatási projektjében 10 fő alkalmazott vett részt az informatikai képzésben.

A jövőbeni célok megvalósítása érdekében, a versenyképesség és a piaci szereplés javítása szempontjából igény mutatkozott munkatársaink szakmai és digitális kompetenciájának fejlesztésére. A képzési program során  cél volt, hogy a képzésben résztvevő munkavállalók alapos, felhasználó szintű informatikai ismeretekre tegyenek szert, melyekkel meg tudnak felelni a cég tevékenysége során jelentkező számítástechnikai feladatoknak és a folyamatosan fejlődő információs társadalom elvárásainak. A képzés moduljainak elsajátítása általános ismereteket is nyújtott, emeli a résztvevő digitális kompetenciája szintjét, így a résztvevő tudása elegendő lesz ahhoz, hogy könnyen megoldja a munkavégzés során felmerülő konkrét feladatokat.

A projekt során az előre tervezett lépéseket a cég a megvalósítási szakaszban eredményesen megtette, 10 fő képzésben részt vett munkavállaló az informatikai vizsgán tanúsítványt szerzett, az informatikai ismereteket maximális szinten elsajátította.

A projekt 100 %-os eredményességgel zárult.